Velkommen til Børnehaven Søløven

Vi er en hyggelig lille børnehave beliggende i Sparkær midtby, tæt på skole, skove og andet dejligt natur.

 

Vi er normeret til 32 børn, fordelt på tre grupper; Isbjørne, Delfinerne og Søløverne. De er aldersopdelt. Isbjørnene er de ældste, Delfinerne er de mellemste og Søløverne er de yngste

 

Vi er en dynamisk og energisk personalegruppe bestående af en dygtig medhjælper der har mange års erfaring med børn, to pædagoger med mange kompetencer inden for pædagogikken, samt en leder, der også har timer blandt børnene.

 

Vores fokus ligger bl.a. på rummelighed, nærvær og sprog.

Sprog er noget af det vi specielt har fokus på, da vi har omkring 25% børn der er tosproget og har rødder i forskellige dele af Europa.

 

Dertil er vi rigtig glade for udelivet, og vi prioritere at lave vores pædagogiske aktiviteter udenfor så snart muligheden byder sig.

 

Vi er en sammendrevet institution, og er derved en del af Mønsted Skole og Sparkær Skole. Det giver os fantastiske muligheder for at have et rigtig tæt samarbejde med skolen i Sparkær og Mønsted, for derved at give barnet de bedste mulige forudsætninger for at starte i skole.

 

Det rør sig lige nu i Søløven
Være sort inden i = gal og vred
Være rød inden i = glad og tilfreds
Være blå inden i = være ked af det.
være grøn inden i = følelsen af at noget er snyd.
Have zig-zager inden i = fyldt op af sanseindtryk.
Have 3 hoveder = motorisk urolig

På nuværende tidspunkt arbejder vi med sprog!

Isbjørnene besøger nu skole og SFO, for at være klar til skolestart i august 2019.

Hver anden mandag har vi besøg af dagplejerne som kommer og hygger på legepladsen.

I juni 2019 fylder børnehaven 25 år, hvilket vi vil fejre med en sommerfest i børnehaven