Kerneopgaven i Børnehaven Søløven

Fremgangsmåden i arbejdet med kerneopgaven.
Bilag
Fremgangsmåde for arbejdet med kerneopgaven i børnehaven Søløven.